Sản phẩm nổi bật

Bánh tráng Tây Ninh – Quốc Thắng chuyên cung cấp sản phẩm bánh tráng muối ớt, bánh tráng trắng các loại…
Tham khảo mẫu sản phẩm bên dưới


Bánh tráng muối ớt vuông

Cơ sở sản xuất bánh tráng Quốc Thắng
Địa chỉ: Đường số 14A ĐBP, Ninh Thạnh, Tây Ninh
Điện thoại: 0902 909 357

Mua ngay

Bánh tráng trắng vuông

Cơ sở sản xuất bánh tráng Quốc Thắng
Địa chỉ: Đường số 14A ĐBP, Ninh Thạnh, Tây Ninh
Điện thoại: 0902 909 357

Mua ngay

Bánh tráng trắng tròn

Cơ sở sản xuất bánh tráng Quốc Thắng
Địa chỉ: Đường số 14A ĐBP, Ninh Thạnh, Tây Ninh
Điện thoại: 0902 909 357

Mua ngay

Quốc Thắng cam kết

Chúng tôi luôn đặt tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu, lựa chọn nguyên liệu sạch cho thực phẩm sạch.


DINH DƯỠNG
CHẤT LƯỢNG
AN TOÀN